stad

Iscensatta fotografier av modellbyggen i skala 1:10. Möbler och inventarier är tillverkade av diverse upphittade föremål så som knappar, emballage, beslag och nycklar. Rummen ingår i en serie interiör- och exteriörbilder av en fiktiv herrgårdsmiljö i förfall.

 

 

Gallery